Monthly Archives: czerwiec 2018

III konkurs na przyznanie minigrantu rozstrzygnięty!

W dniu 15.06.2018 r. w Sali Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Inwestycyjnej projektu „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R) przez konsorcjum MareMed – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej sp. z o.o.

Rada Inwestycyjna w składzie:

– prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM,

– dr inż Piotr Borkowski – Akademia Morska w Szczecinie

– p. Paweł Bochniarz – MIT Enterprise Forum Poland

– p. Marek Matulewicz – KOMA NORD sp. z o.o.,

– p. Roman Haberek – Autocomp Management sp. z o. o.

podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 4 projektom złożonym w ramach trzeciego konkursu na przyznanie Minigrantu.

Wybrane przez Radę Inwestycyjną zespoły badawcze otrzymają możliwość realizacji prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania technologii do potrzeb podmiotu zainteresowanego nabyciem, a także m.in. wsparcie w zakresie promocji oferty technologicznej oraz udziału w wystawach i targach wynalazczości; przygotowania analiz zdolności komercjalizacyjnej projektu badawczego/wdrożeniowego oraz dofinansowania ochrony własności intelektualnej i przygotowania dokumentacji patentowej.

Uchwałą Rady Inwestycyjnej dofinansowanie otrzymują następujące projekty:

1) „Emulsja kosmetyczna o działaniu przeciwstarzeniowym” – pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Klimowicza

2) „Olej naturalny wzbogacony w celu zwiększenia właściwości antyoksydacyjnych o składniki pozyskane z roślin krajowych” – pod kierownictwem  dr inż. n. rol. Anny Nowak

3) „Wykorzystanie nowych surowców roślinnych o wysokim potencjale antyoksydacyjnym w profilaktyce anti-aging”- pod kierownictwem dr n. med. inż. Karoliny Jakubczyk

4) „Telemedycyna na statkach morskich” pod kierownictwem dr hab. n. med. Włodzimierza Majewskiego

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt

 

Daniel Wiaterek

Prezes Zarządu

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.