Monthly Archives: październik 2021

Wyniki drugiego konkursu na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Mamy przyjemność poinformować, iż Rada Inwestycyjna w składzie:

– prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM,

– dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS – Prorektor ds. Nauki AMS,

– p. Paweł Bochniarz – MIT Enterprise Forum Polska,

– p. Marek Matulewicz – KOMA NORD sp. z o.o.,

– p. Roman Haberek – Autocomp Management sp. z o.o.

podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 6 projektom złożonym w ramach drugiego konkursu na przyznanie Minigrantu w projekcie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Łącznie wpłynęło 13 wniosków, w tym 9 z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz 4 z Akademii Morskiej w Szczecinie.

Uchwałą Rady Inwestycyjnej dofinansowanie otrzymują następujące projekty:

1. Okrętowy system pomiaru mocy silników napędu głównego oraz monitorowania efektywności energetycznej i ekologicznej (Ship propulsion power and performance monitoring system – PowerMet). – pod kierownictwem dr inż. Przemysława Kowalaka, st. of. mech. okr.

2. Opracowanie technologii (prototypu) pt.: Autonomiczny Laserowy System Pozycjonowania Platform Wiertniczych. Autonomous Laser Positioning System for Drilling Rigs (ALPS). – pod kierownictwem dr inż. kpt. ż. w. Arkadiusza Tomczaka, prof. AMS

3. PhageSnailSerum. Preparat o właściwościach przeciwgronkowcowych na bazie serum ze śluzu ślimaka i bakteriofagów. – pod kierownictwem mgr inż. Bartłomieja Grygorcewicza.

4. VolumiGence – Innowacyjne narzędzie sztucznej inteligencji wykorzystujące automatyczny pomiar objętości worka tętniaka do predykcji wystąpienia powikłań po operacji implantacji stent-graftu aortalnego. – pod kierownictwem dr n. med. Pawła Rynio.

5. Weryfikacja możliwości wykorzystania technologii opartej na identyfikacji zjawiska „discordantly methylated CpGs” w diagnostyce, prognozowaniu przebiegu oraz monitorowaniu nawrotów chorób nowotworowych. – pod kierownictwem dr hab. n. med. Tomasza Wojdacza.

6. MyoEndo –  aplikacja do diagnostyki mięśniaków macicy i endometriozy u pacjentek ginekologicznych. – pod kierownictwem dr n. med. Eweliny Malanowskiej.

Pełna lista rankingowa projektów, wraz z punktacją Rady Merytorycznej i Rady Inwestycyjnej przedstawia się następująco:

Lp. Numer projektu Imię i nazwisko Kierownika Projektu Punktacja
1. 1/CIAM/2021 dr inż. Przemysław Kowalak, st. of. mech. okr. 82,67
2. 4/CIAM/2021 dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. AMS 81,62
3. 10/PUM/2021 mgr inż. Bartłomiej Grygorcewicz 80,33
4 6/PUM/2021 dr n. med. Paweł Rynio 79,28
5. 2/PUM/2021 dr hab. n. med. Tomasz Wojdacz 77,83
6. 8/PUM/2021 dr n. med. Ewelina Malanowska 77,11
7. 9/PUM/2021 dr n. med. Elżbieta Cecrska-Heryć 67,72
8. 3/CIAM/2021 dr inż. Agnieszka Deja 66,28
9. 2/CIAM/2021 dr inż. Grzegorz Stępień 65,62
10. 5/PUM/2021 dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs 62,72
11. 3/PUM/2021 lek. Krzysztof Szczygieł 62,22
12. 4/PUM/2021 dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak 62,22
13. 7/PUM/2021 dr n. zdr. Aleksandra Szylińska 62

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Wkrótce opiekunowie poszczególnych Minigrantów skontaktują się w Kierownikami Projektów, które otrzymały dofinansowanie, w celu podpisania umów o realizację Minigrantów.

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnych konkursach w ramach projektu.

Link do informacji na stronie Lidera: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

Szczecin, dn. 25.10.2021 r.

II konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” – informacje.

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż wszystkie złożone wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i tym samym zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu – oceny merytorycznej.

Posiedzenie Rady Inwestycyjnej rozpocznie się w dniu 22 października 2021 r. o godzinie 10:30 w formie online na platformie MS Teams.

Kolejność wystąpień przed Radą Inwestycyjną w dniu 22.10.2021 r., w ramach II konkursu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, jest następująca:

Lp. Godziny prezentacji Numer wniosku
1. 10:45-10:55 10/2021/PUM
2. 10:55-11:05 1/CIAM/2021
3. 11:05-11:15 3/2021/PUM
4. 11:15-11:25 8/2021/PUM
5. 11:25-11:35 2/2021/PUM
6. 11:35-11:45 9/2021/PUM
7. 11:45-11:55 6/2021/PUM
8. 11:55-12:05 4/CIAM/2021
9. 12:05-12:15 5/2021/PUM
10. 12:15-12:25 2/CIAM/2021
11. 12:25-12:35 4/2021/PUM
12. 12:35-12:45 7/2021/PUM
13. 12:45-12:55 3/CIAM/2021

Link do spotkania na platformie Zoom zostanie przesłany do Państwa za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracamy się z prośbą do Członków Zespołów Badawczych o gotowość do przeprowadzenia prezentacji na 15 min przed swoim planowanym wystąpieniem.

 

Link do informacji na stronie Lidera: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

Szczecin, dn. 19.10.2021 r.

Wyjaśnienie – II konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie możliwej kompozycji zespołu wnioskodawcy (uczestnicy konkursu), niniejszym wskazujemy, że zapisy zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w II Konkursie na przyznanie Minigrantu w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, w szczególności w zakresie definicji Uczestnika Konkursu, Zespołu Badawczego, Doktoranta i Studenta oraz Pracownika Naukowego, należy odczytywać łącznie. Oznacza to, że w skład zespołów mogą wchodzić pracownicy naukowi, studenci lub doktoranci, ale tylko pod warunkiem, gdy pełnią taką rolę na Akademii Morskiej w Szczecinie lub Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
Dopuszczalne jest zaangażowanie osób fizycznych, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (ekspert, specjalista w danej dziedzinie) – na takich samych zasadach powinna brać udział jako osoba fizyczna (bez oznaczania / afiliacji jakiejkolwiek jednostki naukowej). Jednocześnie wskazujemy, że prace wykonywane w projekcie nie mogą być pracami wykonywanymi w ramach stosunku pracy w innych jednostkach i nie ma możliwości ustalania współwłasności praw Akademii Morskiej w Szczecinie lub Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z innymi jednostkami.
Wskazywanie afiliacji innych jednostek naukowych powoduje, iż dana osoba nie może być członkiem zespołu, a ponadto poddaje w wątpliwość możliwość złożenia oświadczenia o przeniesieniu praw majątkowych w projekcie.

Link do informacji na stronie Lidera: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

Szczecin, dn. 14.10.2021 r.

Drugie Q&A do II konkursu na Minigrant – Inkubator Innowacyjności 4.0

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym 2. Q&A dotyczącym naboru wniosków do II konkursu na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”.
Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, 15.10.2021 r. o godzinie 10:30!
Zapisy na wydarzenie pod adresem:

To świetna okazja do zadawania pytań odnośnie konkursu oraz rozwiania Państwa wszelkich wątpliwości!

 

Link do informacji na stronie Lidera: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt

 

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

Szczecin, dn. 11.10.2021 r.