5 edycja spotkań nauka + biznes „Skok po innowacyjność”

By | 7 kwietnia, 2017

Wałcz 042W dniu wczorajszym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu gościła piąte spotkanie „Skok po innowacyjność: biznes + nauka. Jest to wydarzenie, które wspólnie organizują uczelnie wyższe Pomorza Zachodniego oraz Urząd Marszałkowski, przy wsparciu partnerów lokalnych (tym razem PWSZ oraz Urzędu Miasta w Wałczu).

Celem imprezy jest z jednej strony zaprezentowanie możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację projektów na styku nauki i biznesu, z drugiej – spotkania Business to Research, które dotyczą możliwości nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej między uczelnią a przedsiębiorstwem. Każde spotkanie trwa 20 minut, po czym uczestnicy zmieniają partnerów i rozpoczynają dyskusję od nowa. Taka formuła moderowanych spotkań, zwana potocznie brokeringiem, ma wiele zalet – w krótkim czasie można zapoznać się z oczekiwaniami wielu potencjalnych partnerów, co nie byłoby możliwe na zwyczajnej, standardowej konferencji.

Wałcz 002Tego typu wydarzenia są o ile istotne, że perspektywa 2014-2020 to wielkie możliwości dla firm stawiających na innowacje. By po nie sięgnąć, trzeba współpracować z otoczeniem gospodarczym i naukowym. Zbliżenie nauki i biznesu, to jedno z największych wyzwań świata gospodarczego nie tylko na Pomorzu Zachodnim ale i w całej Polsce.

Nie jest przypadkiem, że na miejsce piątego spotkania z cyklu „Skok po innowacyjność” wybrano Wałcz. Tamtejsze firmy działające w ramach Klastra Metalowego METALIKA osiągają sprzedaż na poziomie 320 mln zł., zatrudniając około 2300 pracowników. Prawie wszystkie firmy mają doświadczenie współpracy z partnerami zagranicznymi, szczególnie z rynku niemieckiego i Skandynawii.

IMG_20170406_111924Cykl zachodniopomorskich giełd B2R to jedynego tego typu, na taką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, gdy to uczelnie wychodzą do biznesu z propozycjami współpracy. Giełdy organizowano już również w Stargardzie, Goleniowie, Koszalinie i Szczecinie. Wzięło w nich udział ponad 400 uczestników – przedsiębiorców i przedstawicieli zachodniopomorskich uczelni wyższych.

Nasz udział w wydarzeniu był bardzo aktywny, przeprowadziliśmy szereg spotkań B2R oraz przeszkoliliśmy uczestników z możliwości pozyskania dofinansowania na poziomie centralnym (PO IR).