Neuronowy filtr śledzący

neuronowy filtr śledzącyJest to rozwiązanie informatyczne, które może znacząco usprawnić pracę radaru śledzącego. Filtr neuronowy daje 50% większą sprawność (rozumianą jako błąd śledzenia oraz stabilność wyznaczanego wektora ruchu) dla obiektów manewrujących, przy zachowaniu standardów śledzenia dla obiektów niemanewrujących. W standardowych rozwiązaniach problematyczne jest wytyczenie kursu oraz prędkości obiektu śledzone manewrującego.
Błędy pomiaru spowodowane ruchem statku („przechyłami”) są duże w stosunku do ruchu statku, co może powodować wytyczenie złego wektora ruchu. Zaproponowana metoda pozwala na uzyskanie mniejszych błędów i opóźnień śledzenia obiektów.

Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • mniejsze błędy śledzenia obiektów radarowych w czasie manewru,
  • mniejsze opóźnienie śledzenia po manewrze (około 50%),
  • nowość na poziomie międzynarodowym (rynek jest monitorowany).

Pełna nazwa wynalazku: Sposób i układ wyznaczania wektora ruchu śledzonych obiektów

Dla:

  • Producentów radarów morskich (technologia spełnia certyfikację 62388 IEC)
  • Producentów systemów zarządzania ruchem
  • Portów
  • Armatorów / jednostek pływających – np. na morzu Śródziemnym
  • Nurków – roboty podwodne

Zakres branżowy: nawigacja, systemy informatyczne

Typ oczekiwanej współpracy: zakup licencji, założenie spin-offa (poszukiwany inwestor) wraz z twórcami systemu.
Poszukiwani są producenci radarów oraz systemów np. VTS. Interesującym rynkiem jest kwestia migracyjna – filtr śledzący może sprawniej szacować wektor / kurs barek z uchodźcami. Dodatkowym rynkiem jest branża radarów niekonwencyjnych (rybacy, hydrograf, wycieczkowce).

Forma własności intelektualnej: patent PL (zgłoszenie 2008-06-21, przyznano 2012-10-31).

Technology Readiness Level: V- VI.
Rozwiązanie zostało przetestowane offline. Osiągnięto jakościowe wyniki. Możliwość prezentacji, do której można opracować  warstwę wizualną. To wystarczy by zaprezentować funkcjonalności oraz jakość „naszego” radaru. Prezentacji można dokonać na jednostce pływającej oraz poza.