Bezpieczny i niezawodny rozruch silników wysokoprężnych

Bezpieczny i niezawodny rozruch oraz ekonomiczna praca silników wysokoprężnychWynalazek ma zastosowanie dla silników wysokoprężnych z zaworami rozruchowymi usytuowanymi na głowicy silnika. Urządzenie do diagnozowania stanu technicznego tych zaworów charakteryzuje się wykorzystaniem czujników temperatury zainstalowanych w odpowiednich miejscach instalacji powietrza rozruchowego. W oparciu o zebrane pomiary układ przetwarzania informacji analizuje dane wejściowe i w razie potrzeby uruchamia sygnalizację awarii zaworów rozruchowych.

Aspekt innowacyjny wynalazku:

Aktywny system diagnostyki stanu technicznego zaworów rozruchowych na cylindrach silników wysokoprężnych, który pozwoli w czasie normalnej pracy silnika (czyli, gdy zawory rozruchowe nie pracują) na wczesne wykrycie nieszczelności układu w układzie zawór-gniazdo, dzięki czemu skutecznie można:

  • zapobiec eksplozji w kolektorze rozruchowym (poprawa bezpieczeństwa eksploatacyjnego silnika),
  • zminimalizować czas nieefektywnej pracy silnika związanej z obniżeniem ciśnienia spalania w cylindrze,
  • poprawić niezawodność pracy układu rozruchowego silnika.

Pełna nazwa wynalazku: Sposób i układ diagnozowania stanu zaworów rozruchowych silnika wysokoprężnego, zwłaszcza okrętowego

Dla: producentów spalinowych silników wysokoprężnych, armatorów, producentów systemów nadzoru i diagnostyki maszyn, stoczni

Zakres branżowy: energetyka, transport, górnictwo morskie, okrętownictwo

Typ oczekiwanej współpracy: najem praw (np. licencja) lub współpraca naukowo-przemysłowa

Forma własności intelektualnej: patent