System pilotowo-dokujący PNDS

Opracowane urządzenie pozwala na precyzyjne określanie w czasie rzeczywistym odległości oraz kąta burty statku względem nabrzeża. Jest to istotne podczas ostatniej fazy cumowania statków do nabrzeża. Duża masa zbiornikowców czy promów powoduje, że w razie błędnie przeprowadzonego manewru może dojść do uszkodzenia statku czy nabrzeża. Ponadto, transport ciekłego gazu ziemnego (LNG) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem pożaru bądź eksplozji. system pilotowo-dokujący PNDS

Urządzenie opiera się przede wszystkim na dwóch laserach umieszczonych na nabrzeżu, które dokonują pomiaru. Wyniki pomiarów są odpowiednio przekształcane przez niewielki komputer, a następnie przetransmitowane do urządzeń odbiorczych. Odpowiednie oprogramowanie pozwoli na wizualizację i prezentację aktualnych danych na ekranie komputera, tabletu, smartfona czy też dużej tablicy umieszczonej na nabrzeżu.

Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • Na tle rozwiązań konkurencyjnych, PNDS jest zdecydowanie najbardziej precyzyjnym urządzeniem, gdzie błąd pomiaru jest stale taki sam. Alternatywne rozwiązania nie gwarantują dobrej stabilności działania.

Pełna nazwa wynalazku: System pilotowo-dokujący PNDS dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich

Dla: armatorów, portów, firm branżowych

Zakres branżowy: transport.

Typ oczekiwanej współpracy: najem praw (np. licencja)

Forma własności intelektualnej: know-how

Technology Readiness Level: IX (możliwy dalszy rozwój)

Media o wynalazku i wdrożeniach:

  • http://morzaioceany.pl/inne/archiwum/2896-morze-innowacji-system-pilotowo-dokuj%C4%85cy-pnds.html
  • http://innoam.pl/?p=1420
  • http://www.poig.opi.org.pl/Budowa-systemu-pilotowo-dokujacego-PNDS-dla-zbiornikowcow-LNG-oraz-promow-morskich.html