Kim jesteśmy

InnoPM (dawniej Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie) jest spółką prawa handlowego (tzw. spółką celową), powołaną przez Akademię Morską w Szczecinie.

Centrum powstało w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami naukowymi, jakie powstają na Politechnice Morskiej – jednej z najbardziej rozpoznawalnych uczelni morskich na świecie.

Głównym celem działalności InnoPM sp. z o.o. (dawniej CIAM) jest transfer wyników badań i prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej. Jako spółka niezależna, ale ściśle współpracująca z uczelnią, InnoPM sp. z o.o. jest pierwszym i ostatnim przystankiem na drodze do korzystania z wiedzy oraz umiejętności uczelnianej kadry naukowej.

Ofertę kierujemy do podmiotów oraz osób zainteresowanych wdrażaniem technologii, zakupem usług eksperckich lub prac badawczo-rozwojowych. Pomagamy budować nowe przedsięwzięcia oraz podmioty gospodarcze. Współpracujemy z przedsiębiorcami, kadrą naukową, inwestorami oraz urzędami i ministerstwami. Zarządzamy trzema laboratoriami Akademii Morskiej w Szczecinie. Realizujemy branżowe szkolenia.

W swojej działalności korzystamy z wiedzy ekspertów tak z Polski, jak i zagranicy. Budujemy zespoły dopasowane do potrzeb oraz oczekiwań klienta.

 

Zdjecie-w-tle

Władze Spółki:

mgr inż. Leszek Siwek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
dr hab. Piotr Borkowski, prof. PM –  Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr hab. inż. Artur Bejger, prof. PM – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
mgr Elżbieta Jachowicz – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:
Politechnika Morska w Szczecinie reprezentowana przez JM Rektora PM, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączkę, prof. PM

Udziałowcy:
Jedynym udziałowcem jest Politechnika Morska w Szczecinie.