Kursy

Oferujemy specjalistyczne oraz branżowe kursy, szkolenia oraz warsztaty. Szkolimy na zapotrzebowanie, budujemy naszą ofertę w zależności od zapytań ze strony biznesu oraz instytucji S__7DC9rządowych i samorządowych.

Tematyka naszych szkoleń związana jest z zakresem naszych kompetencji, a także możliwości techniczno-lokalowych Akademii Morskiej w Szczecinie.
Szkolimy w branżach:

  • nawigacji, inżynierii ruchu morskiego, technologii morskich,
  • mechaniki, automatyki, sprawności urządzeń i maszyn, właściwości fizyko-chemicznych oraz wytrzymałości materiałów, właściwości paliw,
  • eksploatacji urządzeń i systemów elektrycznych oraz energetycznych,
  • logistyki, transportu, IT oraz ekonomii,
  • geodezji i fotogrametrii.

Ponadto nasza oferta budowana jest naprzeciw oczekiwaniom klientów spoza branży morskiej. Realizujemy więc warsztaty w obszarach:

  • komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej
  • zakładania uczelnianych spółek celowych
  • ochrony własności przemysłowej – aspekty prane oraz praktyczne
  • innowacyjnych modeli biznesowych w metodyce Design Thinking
  • … oraz innych związanych z szeroko rozumianym transferem technologii, przedsiębiorczością, budowaniu spin-offów itp.

=====================================================

Zapraszamy do zapoznania się z szkoleniami specjalistycznymi w obszarze ENERGETYKI WIATROWEJ. Kursy te prowadzone są dzięki nawiązaniu współpracy z duńską firmą szkoleniową. Są one realizowane przez najwyższej klasy ekspertów z takich firm VESTAS, DONG Energy czy Siemens. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW TUTAJ.