Ekspertyzy / prace B+R / analizy

Oferujemy usługi eksperckie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Współpracujemy z naukowcami oraz ekspertami z Polski oraz zagranicy. Realizujemy prace wymagające DSC06416wyjątkowych umiejętności naukowych, jak i prace prostsze, techniczne. Oferujemy je w szeroko rozumianych obszarach:

  • nawigacji, inżynierii ruchu morskiego, technologii morskich,
  • mechaniki, automatyki, sprawności urządzeń i maszyn, właściwości fizyko-chemicznych oraz wytrzymałości materiałów, właściwości paliw,
  • eksploatacji urządzeń i systemów elektrycznych oraz energetycznych,
  • logistyki, transportu, IT oraz ekonomii,
  • geodezji i fotogrametrii.

Zrealizowaliśmy szereg tego typu opracowań. Dotyczyły one m.in. szacowania potencjału rynkowego wynalazków, wymagań technologicznych w zakresie funkcjonowania produktów i usług, analiz ryzyka eksploatacji kontenerowców, ekspertyz certyfikacyjnych, badań w zakresie poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz logistycznych, oszacowania możliwości zasilania promów w energię elektryczną z lądu, a także prac prostszych, jak: badań przyczyn uszkodzeń elementu silnika napędu głównego, kalibracji miernika zaolejenia odolejacza, badań przyczyny zużycia końcówek wtryskiwaczy, próbek paliwa, czy oszacowania jakości pokrycia lakierniczego.

Jesteśmy gotowi podjąć się praktycznie każdego tematu inżynieryjnego.

Zdjecie-w-tle