Przykładowe realizacje

PRZYKŁADOWE ZAKOŃCZONE PRACE EKSPERCKIE

Ekspertyzy, prace badawczo-rozwojowe, biznesplany:

 • Określenie potencjału rynkowego dla nowego rodzaju produkcji jednostek do transportu towarów przez Odrę i inne rzeki w Europie
 • Ekspertyza dot. podwodnego robota wielozadaniowego klasy mini ROV (ocena innowacyjności, funkcjonalności, wyzwań oraz źródłach przewag konkurencyjnych)
 • Oszacowanie potencjału rynku, przygotowanie do działań promocyjnych oraz prezentacji inwestorskiej dla technologii mobilnej nawigacji śródlądowej
 • Prawne, środowiskowe i techniczne aspektów obsługi siarki granulowanej w porcie w Świnoujściu
 • Ekspertyza w zakresie projektu wynalazczego pływającego, wielomodułowego kombajnu do pozyskiwania energii z fal morskich
 • Analiza ryzyka eksploatacji kontenerowców nad gazociągiem Nord Stream w aspekcie projektowanego terminalu kontenerowego
 • Ekspertyzy certyfikacyjne dla okrętowego silnika pomocniczego – współpraca z armatorami z całego świata
 • Badanie w zakresie poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz logistycznych w przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego
 • Ocena pomysłów startupów w ramach „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talent”
 • Analiza skutków społecznych, finansowych oraz prawnych implementacji do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady 2014/112/UE wykonującej Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym
 • Ekspertyza wskazująca możliwości zasilania promów cumujących przy nabrzeżach Terminala Promowego w Świnoujściu w energię elektryczną z lądu

Prace zlecone, techniczne:

 • Badanie przyczyn uszkodzeń elementu silnika napędu głównego na promie morskim
 • Kalibracja miernika zaolejenia odolejacza typu OCA na statku zacumowanym w szczecińskim porcie
 • Badanie zużycia końcówek wtryskiwaczy oraz innych elementów silnika okrętowego
 • Badania próbek paliwa dla armatorów oraz osób fizycznych
 • Oszacowanie jakości pokrycia lakierniczego na statku typu HouseBoat armatora niemieckiego

Opinie, audyty:

 • Ekspertyza związana z realizacją projektu w ramach RPO WM 2007-2013 (opinia ekspercka w toku postępowania administracyjnego)
 • Wstępna analiza zużycia energii oraz opinia dotycząca harmonogramu i zakresu prowadzenia certyfikacji efektywności energetycznej
 • Opinia o innowacyjności dla NZOZ do Regionalnego Programu Operacyjnego W. Wielkopolskiego

Szkolenia:

 • Symulacja pracy maszyn, urządzeń i systemów siłowni okrętowej
 • Ochrona własności przemysłowej – aspekty prawne oraz praktyczne
 • Energetyka wiatrowa dla managerów (w kooperacji z duńską firmą ECA)
 • Budowa maszyn i urządzeń
 • Innowacyjne modele biznesowe jako klucz do międzynarodowego sukcesu – Design Thinking