Spin-offy

1. Diacoustic Systems Sp. z o.o.

To wspólne przedsięwzięcie Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która w 2013 r. zainwestowała środki z Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED. Twórcą technologii jest dr hab. inż. Artur Bejger, Prorektor ds. Nauki na 4_crAkademii Morskiej w Szczecinie.

Diacoustic Systems planuje wprowadzenie na rynek urządzenie do diagnostyki układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym. Innowacyjne produkty mogą być adresowane w szczególności do armatorów i dystrybutorów sprzętu diagnostycznego. Zastosowana innowacyjna metoda diagnostyczna ma przede wszystkim zapewnić armatorom zachowanie sprawności układu napędowego jednostek pływających i realne oszczędności.

Akademia Morska w Szczecinie przeniosła aportem prawa do WNP na Centrum Innowacji AM Sp. z o.o. Centrum Innowacji objęło w spółce Diacoustic Systems Sp. z o.o. udziały w kapitale zakładowym. Umowa spółki została podpisana w dniu 23 stycznia 2014 r.

Obecnie (stan od lipca 2015 r.) inwestor został umorzony, spółka jest w pełnej kontroli Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. Poszukiwany jest inwestor zainteresowany prowadzeniem dalszych badań i wdrożeniem rozwiązania na rynek.

 

2. Sup4Nav Sp. z o.o.

Spółka została zorganizowana przed powołaniem do życia Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. Przebieg komercjalizacji dobra intelektualnego opracowanego na uczelni został wsparty przez Centrum Transferu Technologii Morskich, ale główny wysiłek jest efektem pracy zespołu pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Pietrzykowskiego. ’

navdec01W 2010 r. grupa naukowców podjęła rozmowy z władzami uczelni na temat licencjonowania praw do Nawigacyjnego Systemu Wspomagania Decyzji NAVDEC, który był rezultatem ich pracy naukowej. Rozmowy te zakończyły się sukcesem, stąd można stwierdzić, że Akademia Morska przeprowadziła tzw. uwłaszczenie naukowców bez potrzeby zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

W 2012 r. rozpoczął się roczny okres preinkubacji w projekcie POMERANUS SEED – Fundusz Kapitału Zalążkowego, realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Sup4Nav Sp z o.o. powstaje w październiku 2013 r.

Głównym celem spółki Sup4Nav jest wprowadzenie na międzynarodowy rynek żeglugi morskiej nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji NAVDEC. Jest to pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które nie tylko realizuje funkcje aniolki pietrzykowskiegoinformacyjne, ale również wykonuje zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji.

Opracowany system działa w oparciu o zainstalowane już na statkach systemy m.in. GPS, AIS (ang. Automatic Identification System) – system automatycznej identyfikacji statków, ECDIS (ang. Electronic Chart Display and Information System)/ ECS (ang. Electronic Chart System) – system map elektronicznych. Nie wymaga więc nakładów na sprzęt i wyposażenie mostka nawigacyjnego.

Spółka oferuje produkt w dwóch  formach, jako oprogramowania NAVDEC przeznaczone dla producentów sprzętów nawigacyjnych oraz samodzielne urządzenie z oprogramowaniem NAVDEC.