Zamówienia publiczne

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

informacja o wynikach postępowania 1-03-2023

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

Zapytanie o cenę 1-03-2023

załącznik_nr_1_powiązania_kapitałowe_do zapytania o cenę 1-03-2023

załącznik_nr_2_podstawy_wykluczenia_do zapytania o cenę 1-03-2023

załącznik_nr_3_wzór_umowy_do zapytania o cenę 1-03-2023

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

informacja o wynikach postępowania 1-01-2023

 

=========================================

 

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

Zapytanie_o_cenę_1-01-2023

załącznik_nr_1_powiązania_kapitałowe do zapytania o cenę 1-01-2023

załącznik_nr_2_podstawy_do_wykluczenia do zapytania o cenę 1-01-2023

załącznik_nr_3_wzór_umowy do zapytania o cenę 1-01-2023

 

=========================================

 

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

informacja o wynikach postępowania 1-12-2022_- aktualizacja 29122022

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

Informacja o wynikach postępowania 1-12-2022

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

Zapytanie o cenę 1-12-2022

załącznik_nr_1_do zapytania o cenę 1-12-2022

załącznik_nr_2_do zapytania o cenę 1-12-2022

załącznik_nr_3_wzór_umowy do zapytania o cenę 1-12-2022

 

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

Informacja o wynikach postępowania do zapytania nr 2/10/2022

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

Informacja o wynikach postępowania do zapytania nr 1/10/2022

 

=========================================

 

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

Zapytanie o cenę nr 2-10-2022

Załącznik nr 1 – wzór umowy do zapytania o cenę nr 2-10-2022

Załącznik nr 2 – wzór informacji o cenie do zapytania o cenę nr 2-10-2022

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

Zapytanie o cenę – 1-10-2022

Załącznik nr 1 – wzór umowy do zapytania o cenę 1-10-2022

Załącznik nr 2 – wzór informacji o cenie do zapytania o cenę 1-10-2022

Załącznik nr 3 – wykaz osób do zapytania o cenę 1-10-2022

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

INFORMACJA o wystąpieniu oczywistej omyłki pisarskiej w formularzu oferty do zapytania nr 2/06/2022

Poprawiony formularz cenowy do zapytania ofertowego nr 2/06/2022

Poprawiony formularz cenowy do zapytania ofertowego nr 2/06/2022 (wersja edytowalna)

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2022

Wzór umowy do zapytania nr 2/06/2022

Formularz cenowy do zapytania nr 2/06/2022

Formularz cenowy do zapytania nr 2/06/2022 (plik edytowalny)

 

INFORMACJA o wystąpieniu oczywistej omyłki pisarskiej w formularzu oferty do zapytania nr 2/06/2022

Poprawiony formularz cenowy do zapytania ofertowego nr 2/06/2022

Poprawiony formularz cenowy do zapytania ofertowego nr 2/06/2022 (wersja edytowalna)

 

=========================================

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2022

Wzór umowy do zapytania nr 1/06/2022

Formularz cenowy do zapytania nr 1/06/2022

Formularz cenowy do zapytania nr 1/06/2022 (plik edytowalny)

=========================================

Zapytanie o cenę nr 1/05/2022

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr 2 – wzór informacji o cenie

=========================================

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

 

Wynik postępowania – zapytanie ofertowe nr 1/8/2020

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

1. Zapytanie ofertowe nr 1/8/2020 z dnia 24.08.2020 r.

2. Załącznik nr 1 – Druk oferty

3. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

6. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług Rzecznika Patentowego

7. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług szkoleniowych

8. Załącznik nr 7 – Wykaz zgłoszeń w toku

9. Załącznik nr 8 – Wykaz niezbędnych osób

10. Załącznik nr 9 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 2/6/2020

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

 

Zapytanie o cenę nr 1/6/2020

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Informacja o unieważnieniu zapytania o cenę nr 1/4/2020

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 1/4/2020

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 1/1/2020

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 4/11/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 3/11/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 2/11/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 1/11/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 4/10/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 3/10/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 2/10/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie o cenę nr 1/10/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Zapytanie ofertowe nr 1/9/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – formularz oferty

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2019

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – formularz oferty

 

 

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Zapytanie ofertowe nr 1/8/2019

Zalącznik nr 1 – wzór umowy

Zalącznik nr 2 – formularz oferty

 

 

=========================================

 

Szczecin, dnia 06 sierpnia 2019 r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zamawiający – Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. – zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/7/2019 na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu oraz wdrożeniu do istniejącej platformy transferu technologii, modułu prezentacji ekspertów wraz z zapełnieniem jej wskazanymi treściami, która będzie wykorzystywana w pracy obu partnerów projektu MareMed, m.in. do promocji technologii powstałych na bazie projektu Inkubator Innowacyjności 2.0.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W związku z tym, iż na zapytanie ofertowe nr 1/7/2019 została złożona jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych, co skutkowało jej odrzuceniem, Zamawiający unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe.

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia i zaprasza do wzięcia w nim udziału.

 

Wiaterek Daniel

                                                                                                                                                        Prezes Zarządu

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Zapytanie ofertowe nr 1/7/2019

Zalącznik nr 1 – wzór umowy

Zalącznik nr 2 – formularz oferty

 

 

=========================================

 

Szczecin, dnia 19 lipca 2019 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zamawiający – Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. – zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/6/2019 na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu oraz wdrożeniu do istniejącej platformy transferu technologii, modułu prezentacji ekspertów wraz z zapełnieniem jej wskazanymi treściami, która będzie wykorzystywana w pracy obu partnerów projektu MareMed, m.in. do promocji technologii powstałych na bazie projektu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W części zapytania ofertowego „Unieważnienie postępowania” Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia i zaprasza do wzięcia w nim udziału.

Daniel Wiaterek

Prezes Zarządu

  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Zapytanie ofertowe nr 2/6/2019

Zalącznik nr 1 – wzór umowy na wykonanie usługi

Zalącznik nr 2 – formularz oferty

 

=========================================

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

KOMUNIKAT

Zmiana treści załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/6/2019

 

W związku z błędem zwykłym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/6/2019, została zmieniona treść wzoru formularza oferty.

Poprawiony załącznik nr 2 znajduje się pod poniższym linkiem:

Zalącznik nr 2 – formularz oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 1/6/2019

Zalącznik nr 1 – wzór umowy na wykonanie usługi

Zalącznik nr 2 – formularz oferty

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Szczecin, dnia 14.02.2019 r.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2/2019

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. anuluje zapytanie ofertowe na: zakup usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie komercjalizacji realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Unieważnienia dokonano zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/2/2019 z dnia 01.02.2019 r. „Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.”

__________________

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2/2019 v4.pdf

 

Szczecin, 01.02.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2/2019

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie komercjalizacji.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Zakup usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie komercjalizacji w wymiarze do 100 godzin miesięcznie na potrzeby realizowanych projektów.
Termin wykonania Termin dostawy: 13 miesięcy od lutego 2019r. do marca 2020r. włącznie

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– cenę brutto (ryczałt roczny),

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

lub dostarczyć do Zamawiającego – Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin.

 

Termin składania ofert: 11 luty 2019 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Miesięcznie w terminie do 7 dnia następnego miesiąca
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym,

– Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego od co najmniej 3 lat i posiadać doświadczenie w zakresie doradztwa w zakresie komercjalizacji i transferu technologii w co najmniej 10 projektach zrealizowanych na terenie RP w okresie ostatnich 3 lat.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena (waga 100%).

 

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:

(cena najniższa / cena oferty ocenianej)  X 100 %  X  100 pkt

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1-2-2019 v1.pdf

 

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Szczecin, 08.12.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup usługi przygotowania oraz zamieszczenia w Bazie Innowacyjności opisów technologii PUM i AM, co będzie wykorzystywane w pracy obu partnerów projektu MareMed, m.in. do promocji technologii powstałych na bazie projektu.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opisów technologii w posiadaniu których znajdują się Akademia Morska oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny i umieszczenie ich w Bazie Innowacyjności.

Opisy powinny być wykonane w oparciu o materiały dostępne w internecie, pozyskane od twórców danej technologii jak i od pracowników uczelni.

 

Prezentowane treści powinny zawierać następujące informacje:

– nazwa technologii,

– prawa własności,

– logo lub grafika (o ile dostępne),

– forma ochrony,

– dojrzałość technologii,

– forma komercjalizacji,

– opis technologii,

– zalety technologii,

– branża w jakiej może działa/może być wykorzystana technologia,

– zaawansowanie technologii,

– kontakt do lidera/prowadzącego,

– zarządzający prawami własności intelektualnej.

 

Materiał powinien zostać przygotowany w języku polskim, w sposób zgodny z zasadami poprawności językowej (składni, ortografii, interpunkcji, semantyki itp.). Przygotowany w ten sposób materiał zostanie wprowadzony do systemu zarządzania treścią Bazy Innowacyjności poprzez jego panel administracyjny.

Na poczet realizacji zlecenia Zlecający przygotuje Przyjmującemu konto, umożliwiające zasilenie Bazy Innowacyjności przygotowanym materiałem.

 

Miejsce przekazania przedmiotu zamówienia:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin wykonania Termin dostawy: czas realizacji do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– specyfikację techniczną,

– cenę brutto,

– okres gwarancji,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

lub dostarczyć do Zamawiającego – Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin.

 

Termin składania ofert: 17 grudnia 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie do 7 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena (waga 100%).

 

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:

(cena najniższa / cena oferty ocenianej)  X 100 %  X  100 pkt

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1-12-2018 v1

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Szczecin, 20.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/11/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup zestawu adapterów do minilustra pomiarowego do realizacji projektu Autonomiczny System Pomiarowy „Total Free Station”.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu adapterów do minilustra pomiarowego:

 

Zestaw adapterów do minipryzmatu Kugel ball fi 30 mm (bohnenstigl) – w skład zestawy adapterów wchodzą:

 

– uchwyt (magnes) – podstawa do minipryzmatu 360 stopni Kugel ball fi 30 mm – 2 szt.

– uchwyt – podkładka (magnes) do minipryzmatu 360 stopni Kugel ball fi 30 mm – 10 szt.  – dostosowany do montażu na systemach UAV.

 

Dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin wykonania Termin dostawy: do 29 listopada 2018 r.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– specyfikację techniczną,

– cenę brutto,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

 

Termin składania ofert: 28 listopada 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena (waga 100%).

 

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:

(cena najniższa / cena oferty ocenianej)  X 100 %  X  100 pkt

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 7-11-2018 v1

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Szczecin, 20.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/11/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup usługi odpłatnego korzystania z aparatury do realizacji projektu Autonomiczny System Pomiarowy „Total Free Station”.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wypożyczenia zestawu sprzętu robotycznego do automatycznych pomiarów geodezyjnych.

 

W skład zestawu sprzętu wchodzą:

– tachimetr elektroniczny firmy Trimble model SX10,

– pryzmat 360 stopni do tachimetru elektronicznego,

– mobilny skaner laserowy (ręczny lub plecakowy).

 

Termin wypożyczenia: grudzień 2018 r. – 4 dni robocze (szczegółowy termin do uzgodnienia)

Miejsce wypożyczenia i dostarczenia sprzętu: Szczecin.

Termin wykonania Termin dostawy: do końca grudnia 2018 r.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– specyfikację techniczną,

– cenę brutto,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

 

Termin składania ofert: 28 listopada 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę.

 

Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena (waga 100%).

 

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:

(cena najniższa / cena oferty ocenianej)  X 100 %  X  100 pkt

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6-11-2018 v1

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Szczecin, 20.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/11/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4), przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup książek, realizowanego w ramach Mikrograntu „II/2017 AOSYS”, zgodnie z pozycją w budżecie projektu „Opracowania, koszty wydawnictw, zakup usług informatycznych oraz zbiory informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania)”.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Zakup książek zgodnie z poniższą listą:

 

1. Mechatronics and Control of Electromechanical Systems 1st Edition, 2017

Sergey Edward Lyshevski

2. Nonlinear Control Systems using MATLAB®

Sep 7, 2018

Mourad Boufadene

 

Dostawa w cenie zakupu na adres:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

 

Termin wykonania Termin dostawy: do 29 listopada 2018 r.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– listę pozycji (tytuł, autor, wydanie),

– cenę brutto,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

 

Termin składania ofert: 28 listopada 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena 100%

 

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5-11-2018 v1

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Szczecin, 20.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/11/2018

 

Dotyczy zakupu usługi organizacji wyjazdu służbowego na konferencję „ISERD – 533rd International Conference on Science and Innovative Engineering (ICSIE) Kyoto, Japonia” w dniach 27.01.2019-28.01.2019 r., w ramach działalności brokerskiej realizowanej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” (realizowanego przez konsorcjum MAREMED, Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – Lider oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM)- Partner), mającej na celu inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej . Projekt „Inkubator Innowacyjności +” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację transportu, zakwaterowania, częściowego wyżywienia oraz ubezpieczenia podczas wyjazdu na konferencję „ISERD – 533rd International Conference on Science and Innovative Engineering (ICSIE) Kyoto, Japonia” w dniach 24.01.2019 – 29.01.2019 r., przy następujących założeniach:

 

– podróż w obie strony na trasie Szczecin – Kyoto w Japonii, w tym na trasie Berlin lub Szczecin (lotnisko Goleniów) – lotnisko położone najbliżej Kyoto, samolotem. Wylot, przylot – Berlin lub Szczecin (lotnisko Goleniów); Niezbędne transfery w obie strony: Szczecin – lotnisko – Szczecin oraz lotnisko/dworzec – hotel – lotnisko/dworzec i inne, jeśli wymagane do realizacji podróży;

– pobyt w Kyoto od 25.01.2019 r. (przyjazd), do 29.01.2019 r. (wyjazd). Sugerowane zakwaterowanie Hotel Granvia Kyoto (dodatkowe informacje na stronie: http://iserd.co/Conference2019/Japan/2/ICSIE/venue.php) lub w okolicy, z zapewnionym transportem do miejsca obrad;

– opłata konferencyjna za udział 2 osób w konferencji, 1 autor (Non Member) i 1 (Listeners) – szczegółowe informacje na stronie: http://iserd.co/Conference2019/Japan/2/ICSIE/reg.php

– ilość osób: 2;

– pokój jednoosobowy z łazienką oraz śniadaniem lub dwuosobowy

do pojedynczego wykorzystania.

Termin wykonania Termin dostawy: do 29 listopada 2018 r.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– cenę brutto,

– zestawienie usług wraz z kosztami,

– warunki płatności.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego – Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin.

 

Termin składania ofert: 28 listopada 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie do 7 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę.
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena (waga 100%).

 

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:

(cena najniższa / cena oferty ocenianej)  X 100 %  X  100 pkt

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4-11-2018 v1

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Szczecin, 12.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/11/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4), przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup książek, realizowanego w ramach Mikrograntu „II/2017 AOSYS”, zgodnie z pozycją w budżecie projektu „Opracowania, koszty wydawnictw, zakup usług informatycznych oraz zbiory informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania)”.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Zakup książek zgodnie z poniższą listą:

 

1. System Identification and Adaptive Control 1st ed. 2017 Edition

Bahram Shafai

2. Nonlinear Control Systems using MATLAB®

Sep 7, 2018

Mourad Boufadene

 

Dostawa w cenie zakupu na adres:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

 

Termin wykonania Termin dostawy: do 28 listopada 2018 r.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– listę pozycji (tytuł, autor, wydanie),

– cenę brutto,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

 

Termin składania ofert: 20 listopada 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena 100%

 

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3-11-2018 v1

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Szczecin, 12.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/11/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4), przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup elementów Stanowiska prototypowania cyfrowych algorytmów autopilota okrętowego, realizowanego w ramach Mikrograntu „II/2017 AOSYS”, zgodnie z pozycją w budżecie projektu „Wydatki na zakup środków trwałych, wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie”.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów Stanowiska do prototypowania cyfrowych algorytmów autopilota okrętowego.

 

Zestawienie elementów:

 

moduł cyfrowych (minimum 8 wyjść) wyjść typu SOURCE kompatybilny z systemem X20 firmy B&R – 1 szt.

moduł cyfrowych (minimum 8 wejść) wejść typu SINK kompatybilny z systemem X20 firmy B&R – 1 szt.

moduł portu szeregowego  typu RS232 kompatybilny z systemem X20 firmy B&R – 3 szt.

moduł portu szeregowego  typu RS422/RS485 kompatybilny z systemem X20 firmy B&R – 1 szt.

moduł nadajnik sieci X2X kompatybilny z systemem X20 firmy B&R – 1 szt.

moduł odbiornik sieci X2X kompatybilny z systemem X20 firmy B&R – 1 szt.

 

– Terminal 7” z wbudowaną przeglądarką internetową oraz wbudowanym klientem VNC – 1 szt.

Złącza:

2 x Ethernet 10/100 (wewnętrzny switch),

2 x USB (USB 2.0, możliwość konfiguracji parametrów

komunikacji)

Wyświetlacz:

– 7” WVGA (800×480) TFT kolor,

– Touch Screen analogowy rezystywny,

– orientacja pozioma,

– front biały w paski,

– stopień ochrony IP 65 (od frontu),

– zasilanie 8 ÷ 32 VDC,

– temperatura pracy: -20 ÷ 60°C

– certyfikat DNV-GL: wibracje: kategoria A (0.7G);

wilgotność: kategoria B (do 100%).

 

Dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

 

Termin wykonania Termin dostawy: do 28 listopada 2018 r.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– specyfikację techniczną,

– cenę brutto,

– okres gwarancji,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

 

Termin składania ofert: 20 listopada 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena 100%

 

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2-11-2018 v1

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Szczecin, 12.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/11/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4), przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup notebooka do Stanowiska do prototypowania cyfrowych algorytmów autopilota okrętowego, realizowanego w ramach Mikrograntu „II/2017 AOSYS”, zgodnie z pozycją w budżecie projektu „Wydatki na zakup środków trwałych, wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie”.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka do Stanowiska do prototypowania cyfrowych algorytmów autopilota okrętowego.

 

Zestawienie:

 

System operacyjny…………………. Certyfikat Windows 7 Professional

Chipset………………………………… Intel QM87

Procesor………………………………. Intel Core i7 I7-4800QM 2.7GHz, Turbo Boost 3.7GHz, 6MB CACHE, 5 GT/s DMI2, QuadCore

Liczba rdzeni procesora…………… 4

Liczba wątków procesora…………. 8 32GB max. (przy procesorze czterordzeniowym)

Dysk…………………………………… 480GB SSD

Napędy optyczne…………………… Nagrywarka DVD-RW

Ekran………………………………….. Matryca UltraSharp 15.6″ FullHD 1920×1080 WideScreen, podświetlenie LED, antyodblaskowa, matowa

Karta graficzna………………………. nVidia Quadro K2100M, 2GB DDR5 + Intel HD4600 zint.

Karta dźwiękowa……………………. High Definition Audio

Komunikacja…………………………. Intel 82579M/V 10/100/1000 Gigabit Ethernet, WIRELESS WIFI 802.11n

Gniazda rozszerzeń………………… 4x SO-DIMM DDR3, SD Card. ExpressCard, SmartCard

Zewnętrzne porty…………………… 3xUSB 3.0, 1xUSB 3.0 PowerShare, 1xUSB 2.0/eSATA Combo, 1xDP (DisplayPort), 1xVGA, 1xRJ45, 1xHDMI, Audio

Klawiatura……………………………. QWERTY PL, podświetlana

Urządzenie wskazujące…………… Tabliczka dotykowa Touchpad

Waga………………………………….. < 3 kg

Wymiary……………………………… 36.25mm-39.9mm x 376mm x 256mm

Zasilanie………………………………. Nowa bateria litowo-jonowa.

Dołączone wyposażenie…………… Zasilacz z przewodem zasilającym

Inne……………………………………. Kamerka internetowa

Obudowa……………………………… aluminiowo-magnezowa

Gwarancja……………………………. min. 3 lata

Pochodzenie………………………….. poleasingowy

Model………………………………….. Dell 15.6″ Precision M4800 Ci7 I7-4800QM 2.7GHz lub porównywalny

 

Dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

 

Termin wykonania Termin dostawy: do 28 listopada 2018 r.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– specyfikację techniczną,

– cenę brutto,

– okres gwarancji,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

 

Termin składania ofert: 20 listopada 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena 100%

 

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

 

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1-11-2018 v1

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

=========================================

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Szczecin, 31.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup platformy transferu technologii, która będzie wykorzystywana w pracy obu partnerów projektu MareMed, m.in. do promocji technologii powstałych na bazie projektu.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Platforma transferu technologii (strona www), uwzględniająca następujące elementy:

 

Strony statyczne

Ze względu na to, że niektóre podstrony będę się rzadko zmieniać, nie będą zarządzanie z Panelu Administracyjnego.

Strony statyczne:

1. Strona główna (index)

2. Podstrona CTT PUM

3. Podstrona CIAM

4. Inkubator/projekt

5. Kontakt

Karta technologii zawiera:

1. Zdjęcia przedstawiające technologię,

2. Tytuł,

3. Branżę,

4. Informacje o:

a. Formie ochrony (lista wyboru),

b. Dojrzałości technologii (lista wyboru),

c. Forma komercjalizacji (lista wyboru).

5. Opis Technologii,

6. Zalety/ korzyści z zastosowania technologii,

7. Zastosowanie rynkowe w branży,

8. Doradztwo w zakresie,

9. Uczelnię z logo,

10. Dane kontaktowe (Imię i nazwisko, email, telefon).

 

Każda strona produktowa umożliwia pobranie pdf zawierającego wszystkie w/w informacje.

 

Wyszukiwarka technologii

Wyszukanie technologii jest możliwe na 2 sposoby:

1. Poprzez wybranie kategorii, jakiej technologie nas interesują,

2. Przez podanie w wyszukiwarce słów i wyświetlenie technologii, która zawiera te słowa w tytule lub treści.

 

Lista technologii

Lista technologii pasujących do warunków (kategoria / zawarta treść z wyszukiwarki).

Na liście technologii poszczególne pozycje wyglądają w sposób następujący:

1. Logo

2. Nazwa technologii

3. Skrócony do określonej liczby słów opis

 

Panel Administracyjny

W Panelu Administracyjnym możliwe jest dodanie administratorów, którzy mogą zarządzać dodawanymi technologiami.

Dodawanie administratora polega na podaniu maila, na którego przyjdzie losowo wygenerowane hasło dostępu.

Każdy Administrator ma możliwość dodania nowej Technologii, jej edycję oraz usunięcie.

W Panelu Administracyjnym można również dodać, edytować oraz usuwać ekspertów.

 

Lista ekspertów

Strona każdego eksperta zawiera:

1. Zdjęcie

2. Dane kontaktowe

3. Imię oraz nazwisko

4. Obszary oferowanych usług

5. Rodzaje doświadczenia (wdrożenia, współprace)

6. Tekstowy opis doświadczenia

Sama lista zawiera zdjęcia ekspertów oraz ich imię i nazwisko.

 

Zastosowane oprogramowanie nie może opierać się o rozwiązania opensource.

Zleceniobiorca zapewni szkolenie z obsługi platformy transferu technologii na poziomie administratora i użytkownika.

 

Miejsce instalacji i przekazania platformy transferu technologii:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

 

Zleceniodawca zapewni hosting oraz domenę dla funkcjonowania platformy.

 

Termin wykonania Termin dostawy: listopad 2018 r.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– specyfikację techniczną,

– cenę brutto,

– okres gwarancji,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

 

Termin składania ofert: 08 listopada 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– termin realizacji zamówienia 20%

– cena 80%

 

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1-10-2018 v1

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

=========================================

 

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Szczecin, 26.07.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/7/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup zestawu pomiarowego sygnał z pryzmatem do realizacji projektu Autonomiczny System Pomiarowy „Total Free Station”, realizowanego  zgodnie z pozycją w budżecie projektu „Wydatki na zakup materiałów i surowców”.

 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki zestawu pomiarowego sygnał z pryzmatem.

 

W skład zestawu pomiarowego wchodzą:

 

– minipryzmat 360 stopni bez tyczki: zasięg minimum 300 m, waga maksimum 100 g, uchwyt dostosowany do montażu na systemach UAV.

 

– pryzmat sferyczny średnica max 30mm: dokładność centrowania +- 0,1mm, możliwość mocowania do uchwytu UAV.

 

Obudowa obu elementów ze stali nierdzewnej.

 

Dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

 

Termin wykonania Termin dostawy: sierpień 2018 r. – do 14 dni od wysłania zlecenia/podpisania umowy.

 

Oferta Oferta musi zawierać:

– specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,

– cenę brutto,

– okres gwarancji,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl

 

Termin składania ofert: 03 sierpnia 2018 r. godz. 09:00

 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru sprzętu.
Kryteria oceny ofert Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert,

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Kryteria merytoryczne:

– cena 100%

 

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Dodatkowe informacje W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3-7-2018 v2

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 

=========================================

Szczecin, 12.07.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/7/2018

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup zestawu pomiarowego (elektroniki sterującej) do realizacji projektu Autonomiczny System Pomiarowy „Total Free Station”, realizowanego  zgodnie z pozycją w budżecie projektu „ Wydatki na zakup środków trwałych, wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie”.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: lipiec 2018.
 5. Termin składania ofert: 20 lipca 2018 r. godz. 09:00.
Przedmiot zamówienia

Zakres zakupu

1 szt. Moduł instalowany w systemie UAV:

– wbudowany moduł IMU – 6 DOF (3 x ACC, 3 x Gyro, technologia MEMS) – dokładność pomiaru <= 1 stopień dla osi X i Y, prędkość obrotu do 500 stopni/sek

– wbudowany kompas elektroniczny – 3 osie, dokładność +/- 3 stopnie

– czujnik ciśnienia barometrycznego – pomiar wysokości względnej, dokładność pomiaru +/- 0.5m

– UART 1: GPS, protokół binarny UBLOX, ASCII – ramka NMEA

– UART 2: modem radiowy, przesył danych w ASCII, protokół GDA, kompatybilny z Total Station Trimble SPS 930

– UART 3 : protokół MAVLINK, sterowanie fazami lotu UAV

– I/O: input, optoizolowany, informacja wyzwolenia migawki aparatu z gorącej stopki

– I/O: input, digital, PWM: sterowanie wyzwalaniem migawki z autopilota

– I/O: output, digital, sterowanie wyzwalaniem migawki aparatu cyfrowego SONY A7, złącze mikro USB 11pin

– złącze USB mikro, konfiguracja modułu, upgrade software

– gniazdo karty micro SD zapis danych:

– współrzędne z Total Station (VA, HA, SD)

– kąty z IMU

– azymut z kompasu elektronicznego

– wysokość barometryczna

– współrzędne, czas z opcjonalnego GPS (ramka NMEA GGA)

– czas zapisu z Total Station lub GPS

– zapis danych w formacie TXT

– wszystkie dane zapisywane w momencie odczytu wykonania zdjęcia z aparatu cyfrowego (gorąca stopka)

– wbudowany modem radiowy, pasmo ISM, moc EIRP zgodna z użytym pasmem radiowym

– zasilanie 5V, 1A z UAV lub zewnętrzne (bateria, akumulator, zasilanie USB)

– obudowa aluminiowa, min. IP44

– montaż urządzenia do gimbala UAV

– gwarancja: min. 12 miesięcy.

1 szt. Moduł instalowany do Total Station:

– wbudowany modem radiowy, pasmo ISM, moc EIRP zgodna z użytym pasmem radiowym

– UART: złącze szeregowe RS232, D-Sub 9 oraz USB (virtual serial port)

– zasilanie zewnętrzne 5V, 1A, USB

– obudowa aluminiowa, min. IP44

– gwarancja: min. 12 miesięcy.

Informacje dodatkowe Dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 14 dni od wysłania zlecenia

 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta Oferta musi zawierać:

– specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,

– cenę brutto,

– okres gwarancji,

– termin realizacji zlecenia,

– warunki płatności,

– sposób dostawy,

– informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,

– czas związania ofertą.

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru sprzętu.
Kryteria wyboru Kryteria formalne:

– termin nadesłania ofert

– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:

– cena.

– termin realizacji zamówienia,

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

NIP: 851 317 1320

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią zestawy, co oznacza, iż muszą być ze sobą kompatybilne.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2-7-2018 v3a

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów  kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

=========================================

 

Szczecin, 9 lipca 2018 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE 1/7/2018

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4), przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup usługi organizacji wyjazdu na konferencję „6th International Symposium on Sensor Science and 4th SPINTECH Technology Thesis Award 06/08/2018 – 08/08/2018, Kenting, Taiwan”, w ramach działalności brokerskiej poszukiwania nowych możliwości komercjalizacji technologii, wynalazków i wyników badań naukowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. kalkulacja powinna zawierać cenę brutto;
 2. zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
 3. ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl
 4. zakładany termin zakupu usługi: lipiec 2018 r.
 5. termin składania ofert: 17 lipca 2018 r. godz. 09:00.

Przedmiot zamówienia / zakres usługi

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację transportu, zakwaterowania, częściowego wyżywienia oraz ubezpieczenia podczas wyjazdu na konferencję „6th International Symposium on Sensor Science and 4th SPINTECH Technology Thesis Award 06/08/2018 – 08/08/2018, Kenting, Taiwan”, przy następujących założeniach:

– podróż w obie strony na trasie Szczecin – Kenting na Tajwanie, w tym na trasie Berlin – lotnisko położone najbliżej Kenting, samolotem. Wylot, przylot – Berlin; Niezbędne transfery w obie strony: Szczecin – lotnisko – Szczecin oraz lotnisko – hotel – lotnisko i inne, jeśli wymagane do realizacji poróży;

– pobyt w Kenting od 5.08.2018 r. (przyjazd), do 9.08.2018 r. (wyjazd). Sugerowane zakwaterowanie w Hotelu Kenting Howard Hotel (dodatkowe informacje na stronie: https://sciforum.net/conference/i3s2018 ) lub w okolicy;

– ilość osób: 1

– pokój jednoosobowy z prywatną łazienką oraz śniadaniem.

Informacje dodatkowe:
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 Oferta musi zawierać:
– cenę brutto,
zestawienie usług wraz z kosztami,
warunki płatności.

Płatności i rozliczenie

Wykonawca wystawi jedną zbiorczą fakturę, na której znajdą się wszystkie koszty niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca wyszczególni na załączniku do faktury kwoty poszczególnych składowych (bilety, usługa hotelowa, ubezpieczenie, usługa transportowa, usługa gastronomiczna).

W celu gwarancji rezerwacji usług Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej płatności części kosztów na postawie faktury pro forma w wysokości nie przekraczającej kosztów wymaganych do realizacji rezerwacji. Faktura pro forma oraz faktura końcowa będą płatne w ciągu 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych dokumentów do siedziby Zamawiającego.

Forma płatności:
przelew bankowy.

KRYTERIA WYBORU

Kryteria formalne:
– termin nadesłania ofert;
– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Kryteria oceny ofert:

Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następującego kryterium: cena (waga 100%).

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:

(cena najniższa / cena oferty ocenianej)  X 100 %  X  100 pkt

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102
70-506 Szczecin
NIP: 851 317 1320

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

Prezes Zarządu
Daniel Wiaterek

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1-7-2018 v5

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów  kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

====================================

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2017

Szczecin, 21.10.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup skrzyni transportowej do stanowiska prototypowania cyfrowych algorytmów autopilota okrętowego badawczego wraz z routerem, która będzie wykorzystywane do terenowych prac badawczo-rozwojowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: listopad 2017.
 5. Termin składania ofert: 29 października 2017 r. godz. 23:59.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

SKRZYNIA
Wymiary
: wysokość do 600 mm, szerokość do 470 mm, głębokość : do 400 mm
Konstrukcja:
– Koła narożnikowe w obudowie metalowej
– Rączka teleskopowa montowana wewnątrz skrzyni, wysuwana.
– Min. 2 zamki motylkowe (opcja z miejscem na kłódkę)
– Sklejka wodoodporna pokryta warstwą filmu fenolowego – kolor np. czarny, grubość min. 9 mm
– Rączka walizkowa z tworzywa naturalnego (np. skórzana)
Dodatkowo: wewnątrz zamontowane dwie perforowane szyny DIN35 na podwyższeniu 1 cm (montaż wzdłuż dłuższego boku w odległości 100 mm od krawędzi górnej – szyna górna i 100 mm od krawędzi dolnej – szyna dolna)
Montaż: do ustalenia

ROUTER
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
: 10,100,1000  Mbit/s
Pasmo częstotliwości: 2.4  GHz
Modulacja: 16-QAM,64-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DSSS,OFDM,QPSK
Pojemność pamięci wewnętrznej: 128  MB
Czułość odbiorcy: 802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s\n802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Procesor wbudowany: Atheros AR9344 600MHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): min. 4
Liczba portów USB 2.0:
min. 1
Typ anteny: Internal
Poziom wzmocnienia anteny (max): 2.5  dBi
Napięcie: 8 – 30  V
Obsługa PoE: Tak
Diody LED: Tak

Informacje dodatkowe:
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 21 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
Zakup zostanie odebrany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego opracowanego przez Zlecającego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta musi zawierać:
– Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych (jeśli występują),
– Czas związania ofertą.

Forma płatności:
Przedpłata (do 20% wartości zakupu), przelew, płatność przy odbiorze.

KRYTERIA WYBORU
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

 • Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.
 • W przypadku dostarczenia wadliwego sprzętu (w tym także niespełniającego Przedmiotu zamówienia), Zleceniobiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego (do 3 dni roboczych) dostarczenia prawidłowego Przedmiotu zamówienia, pod rygorem kar 5% wartości zamówienia brutto za każdy kolejny dzień zwłoki.
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % ceny wynikającej z przedłożonej oferty, z tytułu odstąpienia przez Zleceniodawcę od zakupu z przyczyn, za które Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

loga-inkub-pasek

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 ===================================

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2017

Szczecin, 4.09.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup usługi eksperckiej (dzieła): „Stanowisko badawcze do eksperymentów w trybie hardware in the loop z zaimplementowanymi algorytmami autopilota, zgodnie z dostarczoną dokumentacją, umożliwiające przeprowadzenie weryfikacji działania algorytmów”.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin podpisania umowy: wrzesień 2017.
 5. Termin składania ofert: 12 września 2017 r. godz. 15:00.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

W zakres Dzieła wchodzi:

 1. Opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego do eksperymentów w trybie HIL (połączenia elektryczne, oprogramowanie sterujące, graficzny interfejs użytkownika GUI).
 2. Symulacja działania układu sterowania z systemem AOSAS w trybie HIL (wyniki badań eksperymentalnych w postaci graficznej i numerycznej wraz z podstawowymi wskaźnikami oceny jakości sterowania).
 3. Przeprowadzenie badań z rzeczywistym układem sterowania z zastosowaniem systemu AOSAS, (wyniki badań eksperymentalnych w postaci graficznej i numerycznej wraz z podstawowymi wskaźnikami oceny jakości sterowania).

Termin wykonania Dzieła: wrzesień 2017 – styczeń 2018.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta musi zawierać:
– Cenę brutto,
– Termin realizacji zlecenia,
– Podpisany wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem,
– Dowód spełnienia kryteriów formalnych oraz wymagań obligatoryjnych (1 oraz 3).

Wymagania obligatoryjne:
1. doświadczenie w zakresie pracy z obiektami morskimi (integracji systemów sterowania obiektów morskich),
2. mile widziane doświadczenie w świadczeniu usług B+R dla uczelni wyższych,
3. gotowość podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wyborze oferenta.

KRYTERIA WYBORU
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert,
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena,
– Doświadczenie.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


loga-inkub-pasek

 ===================================

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2017

Szczecin, 31.08.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup stanowiska do prototypowania cyfrowych algorytmów autopilota okrętowego, które będzie wykorzystywane do prac badawczo-rozwojowych zespołu naukowego.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: wrzesień 2017.
 5. Termin składania ofert: 8 września 2017 r. godz. 21:00.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

Procesor: Min. ATOM 1.6 GHz.
Pamięć programu: Na wymiennej karcie CompactFlash min. 1 GB.
Zegar czasu rzeczywistego: Zintegrowany.
Czas cyklicznego wykonania programu / typowy czas wykonania instrukcji: Maksimum 200μs / 0,01μs.
Zintegrowany interfejs RS232: Prędkość do 115.2 kBit/s, możliwość komunikacji online i zdalnej komunikacji poprzez modem. Swobodne programowanie dowolnego protokołu, komunikacja po ASCII, protokół PPP/SLIP.
Zintegrowany interfejs Ethernet: 10/100 MBit/s, możliwość pobierania adresów IP z DHCP serwera. Możliwość wysyłania maili ze standardowych serwerów SMTP z autoryzacją.
Zintegrowany interfejs USB: Min. dwa gniazda USB z obsługą PenDrive i standardowej klawiatury, możliwość szybkiego przeładowania programu PLC z PenDrive.
Zdalna diagnostyka: Umożliwienie zdalnej diagnostyki sterownika PLC bez oprogramowania narzędziowego – z dowolnego komputera z przeglądarką internetową – aktualnie wykorzystywana pamięć zmiennych, diagnostyka podłączonego sprzętu – We/Wy, podgląd aktualnego i historycznego obciążenia procesora, podgląd dziennika zdarzeń.
Zintegrowany interfejs przemysłowej sieci czasu rzeczywistego: Przemysłowa sieć czasu rzeczywistego. Max czas cyklu 500 μs, maksymalna odchyłka taktowania 1 μs. Sieć ma bazować na standardowych komponentach Ethernet dla stacji master i slave i umożliwiać tworzenie topologii typowych dla Ethernet (gwiazda, linia, mieszane). Możliwość przesyłania przewodem miedzianym Ethernet oraz zastosowania konwerterów światłowodowych.
Moduły We/Wy: Możliwość podpięcia modułów we/wy bezpośrednio w sterowniku i jako stacje rozproszone z siecią czasu rzeczywistego – patrz powyżej wymagania co do sieci.
Możliwość odłączania modułów we/wy przy sterowniku lub w stacji rozproszonej podczas pracy bez utraty komunikacji z resztą modułów we/wy.
Serwer WEB: Zintegrowany wewnątrz PLC serwer WEB.
Tworzenie wirtualnej wizualizacji umożliwiającej zdalny dostęp do sterownika: Musi istnieć możliwość zaimplementowania wizualizacji w sterowniku, która będzie dostępna zdalnie na standardowym komputerze PC opartym o różne systemy operacyjne (Windows i Linux) – z poziomu przeglądarki lub darmowego programu typu Klient (Windows / Linux)
Serwer FTP: Zintegrowany wewnątrz PLC serwer FTP z dostępem z dowolnego zewnętrznego klienta FTP.
Serwer DHCP: Zintegrowany wewnątrz PLC serwer DHCP.
Symulacja sterownika: Możliwość pełnej symulacji sterownika (kod programu, wizualizacja, we/wy).
Integracja z Matlab / Simulink: Możliwość generowania kodu programu ze środowiska Matlab / Simulink do projektu oprogramowania narzędziowego PLC.
Języki programowania: ANSI C, Ladder Diagram, Structured Text, Instruction List, Sequential Function Chart/GRAFCET, Continuous Function Chart, Function Block Diagram.
Wejścia analogowe: Min. 4 wejścia +/- 10 V / 0..20 mA rozdzielczość 16 bit
Wyjścia analogowe: Min. 4 wyjścia +/- 10 V / 0..20 mA rozdzielczość 16 bit
Zasilacz: 24 VDC min. 5.0A

Informacje dodatkowe:
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 21 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta musi zawierać:
– Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych (jeśli występują),
– Czas związania ofertą.

Forma płatności:
Przedpłata, przelew, płatność przy odbiorze.

KRYTERIA WYBORU
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią 2 zestawy, co oznacza, iż muszą być ze sobą kompatybilne.

W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


loga-inkub-pasek

 ===================================

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017

Szczecin, 24.05.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup mobilnego sprzętu komputerowego (laptop, monitor, stacja dokująca, klawiatura z myszką, drukarka kolorowa, głośnik przenośny), który będzie wykorzystywany w pracy Brokera Innowacji, m.in. na imprezach targowych oraz spotkaniach biznesowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: czerwiec 2017.
 5. Termin składania ofert: 1 czerwca 2017 r. godz. 20:00.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

1 szt. Laptop wraz z oprogramowaniem (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– Typ zainstalowanego procesora: Intel Core i7
– Oprogramowanie: Windows 10 (wersja 64 bitowa)
– Pamięć RAM: 16 GB typu DDR4
– Pojemność zainstalowanego dysku: min. 480 GB SSD
– Karta graficzna: dedykowana
– Matryca: matowa, LED
– Waga: do 1,5 kg
– Wyświetlacz 13,3-14,0 cala
– Wbudowane min. 3 porty USB, w tym 1 USB 3.0/3.1
– Wymiary: wysokość max 20 mm, szerokość maks. 350 mm, głębokość maks. 240 mm
– Dodatkowo: Bluetooth, podświetlana klawiatura, kamera internetowa, zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, etui na laptopa, zasilacz, gniazdo karty SD, karta Wi-Fi
– Gwarancja: min. 24 miesiące.

1 szt. monitor (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– zintegrowany z laptopem
– przekątna: 24”
– Matryca: matowa, LED
– Format ekranu: 16:9
– Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
– Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,5 mln
– Czas reakcji: 5ms
– Waga: maks. 4 kg
– Głośniki: tak
– Tryby wyświetlania: min. 4
– Dodatkowo: regulacja kąta pochylenia
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. stacja dokująca
– Kompatybilność: uniwersalna
– Rodzaje wejść: Gniazdo mikrofonowe – 1 szt., DVI-D – 1 szt., DisplayPort – 1 szt., RJ-45 – 1 szt., Gniazdo słuchawkowe – 1 szt., USB 3.0 – min. 6 szt., DVI-I – 1 szt.
– Wymiary: wysokość max 45 mm, szerokość maks. 180 mm, głębokość maks. 95 mm
– Waga: maks. 800 g
– Dodatkowo: obsługa monitora Ultra HD 4K, plug& play
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. klawiatura bezprzewodowa z myszką
– Typ: multimedialna
– Łączność: bezprzewodowa
– Interfejs: USB, 2,4 GHz
– Klawisze multimedialne oraz funkcyjne
– Wymiary: wysokość maks. 30 mm, szerokość maks. 200 mm, długość maks. 500 mm
– Profil myszy: uniwersalny
– Dodatkowo: podpórka pod nadgarski, cicha praca klawiszy, nanoodbiornik
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. mobilna drukarka kolorowa z baterią
– technologia druku: atramentowa, kolorowa
– maksymalny format: A4
– maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
– Interfejsy: USB, Wi-Fi
– wyświetlacz: tak
– Wymiary: wysokość max 70 mm, szerokość maks. 365 mm, głębokość maks. 190 mm
– Waga: maks. 2,5 kg
– Dodatkowo: drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych, tusze startowe
– Dodatkowy akumulator (bateria): tak
– Dodatkowo: 4 tusze czarne oraz 4 tusze kolorowe
– gwarancja: minimum 24 miesiące

1 szt. głośnika przenośny na Bluetooth
– łączność bezprzewodowa: Bluetooth, NFC
– sterowanie wbudowane w głośnik
– odbieranie/odrzucanie połączeń
– moc głośników: do 9 W
– wbudowany akumulator (do 10 h pracy)
– wbudowany mikrofon
– waga: maks 0,5 kg
– dodatkowo: kolor czarny lub szary, wyjście słuchawkowe
– rodzaj zestawu: 2,0 lub wyżej
– gwarancja: minimum 24 miesiące

Informacje dodatkowe:

Wyłączamy możliwość złożenia oferty na samodzielnie składany komputer przez dostawcę.
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 21 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, z wyjątkiem 1 szt. mobilnej drukarki kolorowej.

Oferta musi zawierać:
– Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych (jeśli występują),
– Czas związania ofertą (min. do 1 czerwca 2017 r.).

Forma płatności:
Przedpłata, przelew, płatność przy odbiorze.

KRYTERIA WYBORU
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią 1 zestaw komputerowy, co oznacza, iż muszą być ze sobą kompatybilne.

W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


loga-inkub-pasek

===================================

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

Szczecin, 15.05.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup mobilnego sprzętu komputerowego (laptop, monitor, stacja dokująca, klawiatura z myszką, drukarka kolorowa), który będzie wykorzystywany w pracy Brokera Innowacji, m.in. na imprezach targowych oraz spotkaniach biznesowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: maj-czerwiec 2017.
 5. Termin składania ofert: 23 maj 2017 r. godz. 22:00.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

1 szt. Laptop wraz z oprogramowaniem (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– Typ zainstalowanego procesora: Intel Core i7
– Oprogramowanie: Windows 10 (wersja 64 bitowa)
– Pamięć RAM: 16 GB typu DDR4
– Pojemność zainstalowanego dysku: min. 480 GB SSD
– Karta graficzna: dedykowana
– Matryca: matowa, LED
– Waga: do 1,5 kg
– Wyświetlacz 13,3 cala
– Wbudowane min. 3 porty USB, w tym 1 USB 3.0/3.1
– Wymiary: wysokość max 20 mm, szerokość maks. 350 mm, głębokość maks. 240 mm
– Dodatkowo: Bluetooth, podświetlana klawiatura, kamera internetowa, zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, etui na laptopa, zasilacz, gniazdo karty SD, karta Wi-Fi
– Gwarancja: min. 24 miesiące.

1 szt. monitor (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– zintegrowany z laptopem
– przekątna: 24”
– Matryca: matowa, LED
– Format ekranu: 16:9
– Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
– Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,5 mln
– Czas reakcji: 5ms
– Waga: maks. 4 kg
– Głośniki: tak
– Tryby wyświetlania: min. 4
– Dodatkowo: regulacja kąta pochylenia
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. stacja dokująca
– Kompatybilność: uniwersalna
– Rodzaje wejść: Gniazdo mikrofonowe – 1 szt., DVI-D – 1 szt., DisplayPort – 1 szt., RJ-45 – 1 szt., Gniazdo słuchawkowe – 1 szt., USB 3.0 – min. 6 szt., DVI-I – 1 szt.
– Wymiary: wysokość max 45 mm, szerokość maks. 180 mm, głębokość maks. 95 mm
– Waga: maks. 800 g
– Dodatkowo: obsługa monitora Ultra HD 4K, plug& play
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. klawiatura bezprzewodowa z myszką
– Typ: multimedialna
– Łączność: bezprzewodowa
– Interfejs: USB, 2,4 GHz
– Klawisze multimedialne oraz funkcyjne
– Wymiary: wysokość maks. 30 mm, szerokość maks. 200 mm, długość maks. 500 mm
– Profil myszy: uniwersalny
– Dodatkowo: podpórka pod nadgarski, cicha praca klawiszy, nanoodbiornik
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. mobilna drukarka kolorowa z baterią
– technologia druku: atramentowa, kolorowa
– maksymalny format: A4
– maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
– Interfejsy: USB, Wi-Fi
– wyświetlacz: tak
– Wymiary: wysokość max 70 mm, szerokość maks. 365 mm, głębokość maks. 190 mm
– Waga: maks. 2,5 kg
– Dodatkowo: drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych, tusze startowe
– Dodatkowy akumulator (bateria): tak
– Dodatkowo: 4 tusze czarne oraz 4 tusze kolorowe
– gwarancja: minimum 24 miesiące

Informacje dodatkowe:

Wyłączamy możliwość złożenia oferty na samodzielnie składany komputer przez dostawcę.
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 21 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, z wyjątkiem 1 szt. mobilnej drukarki kolorowej.

Oferta musi zawierać:
– Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,
– Czas związania ofertą.

Forma płatności:
Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru sprzętu.

Kryteria wyboru
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią 1 zestaw komputerowy, co oznacza, iż muszą być ze sobą kompatybilne.

W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

 


loga-inkub-pasek

===================================

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

Szczecin, 4.05.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup mobilnego sprzętu komputerowego (laptop, monitor, stacja dokująca, klawiatura z myszką, drukarka kolorowa), który będzie wykorzystywany w pracy Brokera Innowacji, m.in. na imprezach targowych oraz spotkaniach biznesowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: maj 2017.
 5. Termin składania ofert: 13 maj 2017 r. Decyduje data przesłania e-maila.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

1 szt. Laptop wraz z oprogramowaniem (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– Typ zainstalowanego procesora: Intel Core i7
– Oprogramowanie: Windows 10 Home lub Windows 10 Pro (wersja 64 bitowa)
– Pamięć RAM: 16 GB
– Pojemność zainstalowanego dysku: min. 500 GB SSD
– Rodzaj zainstalowanej pamięci: min. DDR4
– Wielkość pamięci karty graficznej: min. 2000 MB
– Karta graficzna: dedykowana (np. NVIDIA)
– Matryca: matowa, LED
– Waga: do 2 kg
– Wyświetlacz 13,3 cala
– Wbudowany port USB 3.0 (minimum 1)
– Interfejsy: min. 4 x USB
– Karta Wi-Fi: min. 802.11 ac
– Dodatkowo: Bluetooth, podświetlana klawiatura, kamera internetowa, zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, etui na laptopa, zasilacz, gniazdo karty SD
– Gwarancja: min. 24 miesiące.

1 szt. monitor (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– zintegrowany z laptopem
– przekątna: min. 24”
– Matryca: matowa, LED
– Format ekranu: 16:9
– Rozdzielczość ekranu: 16:9
– Częstotliwość odświeżania: 1920 x 1080 (FullHD)
– Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16 mln
– Czas reakcji: 1ms
– Waga: maks. 3,5 kg
– Głośniki: tak
– Obrotowy ekran: nie
– Tryby wyświetlania: min. 6
– Dodatkowo: możliwość zabezpieczenia linką, regulacja kąta pochylenia,
– Gwarancja: 36 miesięcy

1 szt. stacja dokująca
– Kompatybilność: uniwersalny
– Rodzaje wejść: Gniazdo mikrofonowe – 1 szt., DVI-D – 1 szt., DisplayPort – 1 szt., RJ-45 – 1 szt., Gniazdo słuchawkowe – 1 szt., USB 3.0 – min. 6 szt., DVI-I – 1 szt.
– Wymiary: wysokość max 45 mm, szerokość maks. 180 mm, głębokość maks. 90 mm
– Waga: maks. 800 g
– Dodatkowo: obsługa monitora Ultra HD 4K, plug& play
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. klawiatura bezprzewodowa z myszką
– Typ: multimedialna
– Łączność: bezprzewodowa
– Interfejs: USB, min. 2,2 GHz
– Klawisze multimedialne oraz funkcyjne: tak
– Obsługiwane systemy: Windows
– Wymiary: wysokość max 30 mm, szerokość maks. 200 mm, długość maks. 500 mm
– Sensor myszy: np. BlueTrack
– Profil myszy: standardowy
– Połączenie z komputerem na odległość: minimum 6 metrów
– Dodatkowo: podpórka pod nadgarski, cicha praca klawiszy, nanoodbiornik
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. mobilna drukarka kolorowa z baterią
– technologia druku: atramentowa, kolorowa
– maksymalny format: A4
– maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
– Interfejsy: USB, Wi-Fi
– wyświetlacz: tak
– Wymiary: wysokość max 70 mm, szerokość maks. 365 mm, głębokość maks. 190 mm
– Waga: maks. 2,5 kg
– Dodatkowo: drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych, tusze startowe oraz 4 dodatkowe tusze czarne oraz 4 dodatkowe tusze kolorowe
– Dodatkowy akumulator (bateria): tak
– gwarancja: minimum 24 miesiące


Informacje dodatkowe:

Wyłączamy możliwość złożenia oferty na samodzielnie składany komputer przez dostawcę.
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 14 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
, z wyjątkiem 1 szt. mobilnej drukarki kolorowej.

Oferta musi zawierać:
– Dokładną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,
– Czas związania ofertą.

Forma płatności:
Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru sprzętu.

Kryteria wyboru
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią 1 zestaw komputerowy, co oznacza, iż muszą być ze sobą kompatybilne.
W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

 


loga-inkub-pasek