Wydarzenia w projekcie

===============================================================

II konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

logo 2.0

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider  Konsorcjum MareMed (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.) ogłasza II konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu
„Inkubator Innowacyjności 2.0”

  • Termin naboru wniosków:  do 09.03.2020r. do godziny 15:30!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Inkubator Innowacyjności 2.0

Załącznik 1 – Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu

Załącznik 2A – Budżet

Załącznik 2B – Harmonogram prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na poszczególne zadania

Załącznik 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu

Załącznik 4  – Oświadczenie dot. wspólnych projektów międzyuczelnianych

Załącznik po uzyskaniu grantu:

Załącznik 5 – Raport końcowy z wykonania prac przedwdrożeniowych

Zapraszamy do zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od 7.00 do 15.00 przy ul. Piotra Skargi 15, pok. 8 (I piętro) lub pod numerem telefonu 91 48-00-870.

 

Szczecin, dn. 02.03.2020 r.

===============================================================

Zmiana regulaminu uczestnictwa w konkursie na przyznanie Minigrantu


Szczecin, dn. 16.12.2019 r.

===============================================================

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej (OWI)

Konsorcjum MareMed w składzie:

1) Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2) Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie

serdecznie zaprasza na:

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej (OWI)

22.10.2019 r. o godzinie 9:30

 

Tematyka szkolenia: Przygotowanie zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego, wdrożenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prowadzący: Rafał Malujda – radca prawny, rzecznik patentowy

Miejsce szkolenia: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Rektorat PUM, ul. Rybacka 1, Sala A

 

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny!

Link do rejestracji: https://evenea.pl/event/546732-2/

PROGRAM SZKOLENIA:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata)
10:00 – 11:10 „Po co nam ochrona patentowa do komercjalizacji, czyli zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w komercjalizacji. Zasady komercjalizacji.” – część I
11:10 – 11:25 Przerwa kawowa
11:25 – 12:35 „Po co nam ochrona patentowa do komercjalizacji, czyli zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w komercjalizacji. Zasady komercjalizacji.” – część II
12:35 – 13:05 Przerwa kawowa
13:05 – 15:30 „Jak przygotować materiał do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa?”

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Sala A

ul. Rybacka 1, 70-200 Szczecin

* Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0” dofinansowanego w ramach umowy nr MNISW/2019/172/DIR, w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej (OWI)

 

Szczecin, dn. 01.10.2019 r.

===============================================================

Inkubator Innowacyjności 2.0

Szczecin, dn. 06.06.2019r.

Decyzją Rady Inwestycyjnej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” zostało przyznane dofinansowanie następującym pracom przedwdrożeniowym

 

Imię i nazwisko kierownika Tytuł projektu
1 dr n. med. Paweł Rynio „Mieszana rzeczywistość” jako narzędzie do wytwarzania spersonalizowanej protezy wewnątrznaczyniowej
2 dr n. med. Paweł Wańkowicz Stworzenie testu dla neuropsychiatrycznej postaci tocznia rumieniowatego układowego – czy możemy przewidzieć przyszłość?
3 dr inż. Grzegorz Stępień Autonomiczny System Pomiarowy „Free Geodetic Surveys – 3D”
4 dr inż. Katarzyna Bryll Innowacyjne biodegradowalne kompozyty polilaktydowo-haloizytowe do zastosowań w medycynie i stomatologii
5 dr inż. Maciej Kozak System diagnostyczny wczesnej detekcji nieprawidłowości działania energoelektronicznych przyrządów mocy pracujących w systemach generacji rozproszonej
6 prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska Medyczne pieczywo pomocne w terapii osób z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby
7 prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska Wpływ profilu genetycznego na dynamikę zmian morfologii i funkcji siatkówki w obserwacji długoterminowej – próba stworzenia kompleksowego algorytmu umożliwiającego personalizację terapii komórkowej w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki
8 dr n. med. Paweł Rynio „iRadiolog” – Sztuczna inteligencja jako innowacyjne narzędzie do  szybkiej diagnostyki stanów ostrych aorty w warunkach Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Gratulujemy Zespołom Badawczym!

Procedura zawierania umów o przyznanie Minigrantów rozpocznie się 10.06.2019 r., a jej zakończenie powinno nastąpić do 14.06.2019 r.

 

Szczecin, dn. 06.06.2019 r.

===============================================================

Zaproszenie na konsultacje indywidualne

Konsorcjum MareMed (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.) serdecznie zaprasza na konsultacje indywidualne , dotyczące pierwszego konkursu na przyznanie Minigrantu, w ramach nowego projektu Inkubator Innowacyjności 2.0” .

termin: 23.05.2019 r. (czwartek), od godz. 11:00 do godz. 14:00
miejsce: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, sala nr 28

W przypadku pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. – tel. +48 791810509.

 

Szczecin, dn. 20.05.2019 r.

===============================================================

I konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider  Konsorcjum MareMed (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.) ogłasza I konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

  • Termin naboru wniosków:  do 27.05.2019r. do godziny 10:30!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Inkubator Innowacyjności 2.0

Załącznik 1 – Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu

Załącznik 2 – Harmonogram prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na poszczególne zadania

Załącznik 2 – Budżet

Załącznik 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu

Załącznik 4  – Oświadczenie dot. wspólnych projektów międzyuczelnianych

Załączniki po uzyskaniu grantu:

Załącznik 5a  – Raport częściowy z realizacji prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na poszczególne zadania

Załącznik 5b – Raport końcowy z wykonania prac przedwdrożeniowych

 

Szczecin, dn. 10.05.2019 r.

===============================================================

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pozyskaniem Minigrantu zapraszamy na GIEŁDĘ POMYSŁÓW, która odbędzie się 16 maja br. w Sali Tradycji Akademii Morskiej w Szczecinie (Wały Chrobrego 1-2, parter), w godzinach 10:00 – 12:00.DSC_1676

Celem spotkania jest prezentacja założeń projektu oraz umożliwienie nawiązania relacji partnerskich pomiędzy pracownikami PUM oraz AM, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie i zainwestowaniem w rozwój ich pomysłów do 100 000 zł dla pojedynczego projektu (Minigrant).

Agenda spotkania Giełda Pomysłów:
9:45 – 10:00     Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10   Powitanie ze strony konsorcjantów (PUM, CIAM)
10:10 – 10:30   Prezentacja założeń projektu Inkubator Innowacyjności +, w tym zasad inwestowania w pomysły medyczne oraz morskie, dyskusja
10:30 – 12:00   Rozmowy w grupach nad danymi propozycjami (część warsztatowa)
12:00 – 12:15   Podsumowanie spotkania oraz dalsze kroki

Prosimy o wysłanie potwierdzenia do dnia 15.05.2017 r. na adres info@innoam.pl.

Zachęcamy do zgłaszania wstępnych koncepcji na projekty!

loga-inkub-pasek