Silnik z pionowym ustawieniem wału napędowego

Przedmiotem wynalazku jest silnik mechaniczny dostarczający energii mechanicznej ruchu obrotowego napędzany przepływem płynu (cieczy lub gazu). Maszyna w szczególności może być wykorzystana do przetwarzania energii mechanicznej wiatru, nurtu rzek, prądów, pływów oraz falowania mórz i oceanów. Silnik może znaleźć zastosowanie w układach o okresowym zmianie kierunku przepływu płynu np. w systemach pozyskiwania energii płynów lub instalacjach pośrednich MOSC wykorzystujących przepływ powietrza do i od strony morza – jako alternatywa dla turbiny Wellsa.

Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • Układ będzie działał niezależnie od kierunku napływającego płynu (strumienia lub fali), a w rozwiązaniach z poziomym ustawieniem wału napędowego istnieje konieczność ciągłego ustalania położenia urządzenia tak, aby fale napływały z kierunku prostopadłego do osi wału.
  • Maszyna zapewnia prace nawet przy nagłych, szybkich i częstych zmianach kierunku, zwrotu i wartości wektora prędkości płynu zasilającego.
  • Układ pionowy doskonale nadaje się do napędu wiatrem oraz wodą, nurtu rzek, pływów, prądów i falowania (duży zakres zastosowań szczegółowych maszyny).
  • Silnik dzięki prostej konstrukcji jest tańszy, bardziej niezawodny oraz bardziej sprawny niż alternatywne konstrukcje złożone z pływaków i stanowiących źródło dodatkowych strat – pośrednich układów transmisji energii za pomocą sprężonego powietrza lub płynu hydraulicznego.

Pełna nazwa wynalazku: Silnik z pionowym ustawieniem wału napędowego napędzany przepływem płynu.

Dla: Mariny, stocznie, porty, platformy wydobywcze, systemy offshore, małe miejscowości nadmorskie.

Zakres branżowy: przemysł maszynowy.

Typ oczekiwanej współpracy: do ustalenia

Forma własności intelektualnej: zgłoszenie patentowe

Technology Readiness Level: II