Sposób obróbki kawitacyjnej pulpy kompozytu celuloza – polimer – metal

Przedmiotem wynalazku jest sposób separacji składników kompozytów opakowaniowych zawierających składniki w postaci celulozy, aluminium i polietylenu.

Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • Równoczesna możliwość otrzymania obłoku kawitacyjnego
  • Uzyskanie odpowiedniej temperatury procesu w wyniku wykorzystania egzotermicznych efektów zjawiska kawitacji

Pełna nazwa wynalazku: Sposób obróbki kawitacyjnej pulpy kompozytu celuloza – polimer – metal w celu oddzielania składników kompozytu

Dla: zakłady papiernicze zajmujące się recyklingiem opakowań

Zakres branżowy: przemysł papierniczy, recykling materiałowy, ochrona zdrowia

Typ oczekiwanej współpracy: do ustalenia

Forma własności intelektualnej: zgłoszenie patentowe

Technology Readiness Level: IV