Adaptacyjny i Odporny System Automatycznej Stabilizacji kursu (AOSYS)

Celem prac rozwojowych jest opracowanie sprzętowego Adaptacyjnego i Odpornego Systemu Automatycznej Stabilizacji kursu statku nowej generacji. Z założenia projektowany system będzie się składał z warstwy sprzętowej (sterownik programowalny z systemem czasu rzeczywistego) oraz warstwy programowej ( algorytmy adaptacyjnego i odpornego autopilota okrętowego). Biorąc pod uwagę potencjalnych odbiorców  systemu AOSAS i/lub algorytmów sterowania, będących wynikiem prac, zaplanowanych w ramach projektu, potencjalnymi korzyści rynkowe będą stanowić :

  • Skrócenie czasu integracji i wdrożenia zautomatyzowanych systemów sterowania (wzrost rentowności) – Firmy integrujące systemy automatyki procesowej
  • Poszerzenie oferty produktowej (wzrost sprzedaży) – Dystrybutorzy rozwiązań sprzętowych i programowych z zakresu automatyki
  • Skrócenie czasów przestojów i rozruchów (ograniczenie kosztów utrzymania ruchu) – Użytkownicy końcowi tj. służby utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych

Pełna nazwa wynalazku: Projekt i realizacja sprzętowa Adaptacyjnego i Odpornego Systemu Automatycznej Stabilizacji kursu statku nowej generacji

Dla:

  • armatorzy,
  • integratorzy systemów automatyk i procesów,
  • dystrybutorzy rozwiązań sprzętowych i programowych z zakresu automatyki,
  • użytkownicy końcowi, tj. siły zbrojne, żegluga cywilna i przemysł

Zakres branżowy: producenci robotów mobilnych, autonomicznych pojazdów podwodnych i nawodnych oraz producenci autonomicznych pojazdów latających (dronów)

Typ oczekiwanej współpracy: najem praw (np. licencja), umowa sprzedaży

Forma własności intelektualnej: zgłoszenie patentowe

Technology Readiness Level: II – twają prace w ramach programu Inkubator Innowacyjności+, celem doprowadzenia do IX TRL.